Privacy Policy

1. תחולתה של מדיניות פרטיות זו
1.1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש החליאם על השימוש ב-Maison-B-More.com.
1.2. Maison-B-More מחויבת לשמור על פרטיותם של הפרטים האישיים הנמסרים לנו או נאספים על ידינו במסגרת פעילותנו העסקית ופרטים אישיים הנמסרים לנו על ידכם באמצעות Maison-B-More.com. מדיניות זו מתארת כיצד ומדוע אנו אוספים, מאחסנים ומשתשים בפרטים אישיים ומספקת מידע אודות זכויותיכם. נא קראו את המידע להלן בעיון על מנת להבין את השקפותינו ואת הנהלים הנוגעים לאופן בו אנו מטפלים בפרטים אישיים.
1.3. Maison-B-More משמשת כבקרית הנתונים של פרטיכם האישיים למטרות חוג הגנת המידע.
2. איסוף פרטים אישיים
2.1. באמצעות השימוש באתר, הנכם מתירים לנו במפורש לאסוף, לאחסן ולגלות את פרטיכם האישיים על פי תנאי מדיניות זו. הנכם רשאים לבטל הסכמה כאמור בכל עת, אולם הדבר לא ישפיע על חוקיות העיבוד אשר יתבצע על בסיס הסכמתכם אשר הוענקה טרם הביטול.
2.2. הננו רשאים לאסוף ולעבד את הפרטים האישיים הבאים:
(א) פרטים הנמסרים לנו על ידכם:
(i) אם הנכם מבררים אודות השירותים שלנו, אנו נהיה רשאים לבקש את פרטיכם האישיים ולעבד אותם בהסכמתכם, לרבות שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון ותאריך הלידה שלכם;
(ii) פרטים אשר יימסרו לנו על ידכם באמצעות רישום באתר שלנו או התקשרות עמנו בטלפון, בדואר אלקטרוני או באמצעי אלקטרוני אחר, או בכתב, וכן פרטים אחרים אשר יסופקו לנו ישירות על ידכם, לרבות במסגרת שיחה עם עובדינו והצוות שלנו.
(ב) מידע אשר ייאסף על ידינו אודותיכם:
אנו נהיה רשאים לאסוף את הפרטים להלן באשר לכל אחד מביקוריכם באתר שלנו:
(i) פרטים טכניים, לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) בה הנכם משתמשים לצורך חיבור המחשב שלכם לאינטרנט, סוג וגרסת הדפדפן, הגדרת אזור הזמן, סוגי וגרסאות התוספים המותקנים בדפדפן, מערכת ופלטפורמת ההפעלה; ו-
(ii) פרטים אודות הביקור שלכם; מוצרים בהם צפיתם או אשר אותם חיפשתם; זמני תגובה של דפים, שגיאות הורדה, משך הביקורים, מידע אודות אינטראקציה עם דפים (כגון גלילה, הקלקות וריחוף באמצעות העכבר).
(ג) מידע המתקבל על ידינו ממקורות אחרים:
אנו עשויים גם לקבל מידע אודותיכם ממקורות אחרים, כגון בנקים מקומיים.
3. מטרות
3.1. אנו משתמשים בפרטיכם האישיים למטרות הבאות, ככל שהן מותרות על פי חוק:
(א) כאשר הדבר נדרש למטרות הנכללות במסגרת האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צדדים אחרים. אינטרסים אלה הינם:
(i) מעקב אחר השימוש באתר שלנו;
(ii) טיפול בשאלות ומענה עליהן ואספקת השירותים שלנו;
(iii) ניהול מבצעים ואירועים בהם אתם נוטלים חלק.
(ב) כאשר אתם מעניקים לנו את הסכמתכם:
(i) על מנת לשלוח לכם עלוני חדשות הקשורים לאתר שלנו ולמטרות שיווקיות אחרות;;
(ii) למטרות פיתוח עסקי, לרבות שליחת מידע אודות מבצעים ופרטי אירועים;
(iii) על מנת לאפשר ל-Maison-B-More להזמין אתכם לאירועים המאורגנים על ידי Maison-B-More באופן עצמאי או בשיתוף עם אחרים.
(ג) למטרות הנדרשות על פי חוק:
(i) מענה לבקשות מצד הממשלה או רשויות אכיפת חוק העורכות חקירה;
(ii) ציות לחקיקה חלה.
4. שיתוף פרטיכם האישיים
4.1. אנו נהיה רשאים לשתף את פרטיכם האישיים עם צדדים שלישיים, לרבות ספקי שירות מסוימים אשר בשירותיהם אנו משתמשים במסגרת פעילותנו העסקית, הבנקים או חברות השילוח של מסונפים לחברה כאמור וכל גוף נדרש אחר.
4.2. בנוסף, אנו נהיה רשאים לגלות את פרטיכם האישיים לצדדים שלישיים:
(א) אם נמכור או נקנה עסק או נכסים, כאשר במקרה כאמור נהיה רשאים לגלות את פרטיכם האישיים למוכר או לקונה המיועד של עסק או נכסים כאמור;
(ב) אם Maison-B-More, פעילותה העסקית או נכסיה יירכשו על ידי צד שלישי, כאשר במקרה כאמור פרטים אישיים המוחזקים בידה אודות משתמשיה, ספקיה או לקוחותיה יהיו אחד מן הנכסים המועברים;
(ג) אם תחול עלינו חובה לגלות או לשתף את פרטיכם האישיים על מנת לקיים התחייבות חוקית כלשהי, או אם נידרש לעשות כן במסגרת הליך משפטי, או לצורף רכי]פתם או החלתם של התנאים וההתניות שלנו והסכמים אחרים; או אם נהיה סבורים במידה סבירה כי הדבר נדרש; או על מנת להגן על זכויותיהם, רכושם או בטיחותם של Maison-B-More, המשתמשים והלקוחות שלנו, או אחרים; ו-
(ד) למטרות מניעת פשע והגנה מפני הונאה.
4.3. אנו נהיה רשאים גם לגלות את פרטיכם האישיים לרשויות אכיפת חוק או לפקידי ממשלה אחרים.
4.4. אנו נהיה רשאים גם לגלות את פרטיכם האישיים לכל רשות מנהלית או שיפוטית מוסמכת למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לתקנה למניעת הלבנת הון, למטרות מניעת פעילות כלשהי הקשורה להלבנת הון או מימון טרור.
5. קבצי עוגיות ופרסום באינטרנט
5.1. אנו משתמשים ב'עוגיות' על מנת לשפר אתר זה. עוגיות הן קבצים קטנים הנשלחים לכונן הקשיח של מחשב באמצעות שרת אינטרנט. עוגיות מאפשרות לאתרים לזכור מי אתם. המידע מקבצי עוגיות כולל פרטים אודות השימוש שלכם באתר שלנו, פרטים אודות המחשב שלכם (כגון כתובת IP וסוג הדפדפן), ונתונים דמוגרפיים. הרשימה להלן מפרטת את סוגי העוגיות בהם אנו משתמשים ואת המטרות לשמן אנו משתמשים בהם. מרבית דפדפני האינטרנט כוללים מנגנון המודיע לכם כאשר אתם מקבלי קובץ עוגייה חדש וכיצד לדחות קבצי עוגיות חדשים או לבטל לחלוטין את האפשרות לקבל קבצים אלה.
5.2. אנו משתמשים גם במזהים פרסומיים הדומים לעוגיות ונמצאים על גבי התקנים ניידים ומחשבי לוח (טאבלט) רבים. בדומה לעוגיות, מזהים פרסומיים משמשים על מנת להפוך פרסומות מקוונות לרלוונטיות יותר. עוגיות פרסומיות ומזהים פרסומיים משתמשים בפרטים אודותיכם הנאספים מאתר זה ומאתרים ומיישומים אחרים ובתגובתכם לפרסומות ולהודעות דוא"ל על מנת להציג לכם מודעות הרלוונטיות יותר עבורכם. מודעות מסוג זה מכונות "פרסום מבוסס אינטרנט".
6. אבטחה
אנו משתמשים בכלי אחסון ואבטחת מידע עדכניים על מנת לשמור על פרטיכם האישיים בצורה מאובטחת באופן אלקטרוני ופיזי ולהגן עליהם מפני גישה בלתי מורשית, שימוש או גילוי בלתי הולמים, שינוי בלתי מורשה או הרס בלתי חוקי או אובדן מקרי. אף על פי שהנהגנו נהלים פיזיים, אלקטרוניים וארגוניים על מנת לאבטח את פרטיכם האישיים ולשמור עליהם, לא נישא בחבות בגין כל גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים ואין באפשרותנו להבטיח כי הפרטים האישיים אשר יימסרו על ידכם או ישודרו באמצעות האתר או דואר אלקטרוני יהיו מאובטחים ובטוחים לחלוטין, והנכם מוסרים אותם על אחריותכם.
7. העברות בין מדינות
פרטיכם האישיים עשויים להיות מועברים לשרתים ולמתקנים הנמצאים באזורכם או במדינה אחרת ולהיות מאוחסנים עליהם. בחלק ממדינות אלה לא נהוגה רמת הגנת מידע זהה לזו הנהוגה במדינה בה הנכם מתגוררים והן אינן מוכרות על ידי הנציבות האירופית כמעניקות רמת הגנה הולמת.
כאשר נעביר את פרטיכם למדינות אחרות, אנו נשתמש, נשתף ונשמור פרטים אלה ועליהם כמתואר במדיניות זו. על מנת לבצע מכירות או לנהל את השתתפותכם במבצעים או באירועים, אנו עשויים להעביר את הפרטים האישיים הנאספים על ידינו למדינות בהן אינה נהוגה רמת הגנת מידע זהה לזו הנהוגה במדינה בה הנכם מתגוררים ואשר אינן מוכרות על ידי הנציבות האירופית כמעניקות רמת הגנה הולמת. אנו נעביר פרטים אישיים למדינות אלה בהסכמתכם בלבד, כאשר הדבר יידרש עבור השירותים אותם אנו מספקים לכם, או בכפוף לאמצעי הגנה המבטיחים את ההגנה על פרטיכם האישיים, כגון סעיפים חוזיים סטנדרטיים המאושרים על ידי הנציבות האירופית.
8. הודעות שיווקיות
8.1. אנו, או צדדים שלישיים מהימנים הפועלים מטעמנו, עשויים לפנות אליכם באמצעות הדואר האלקטרוני או הדואר עם מידע אודות האתר שלנו או מבצעים העשויים לעניין אתכם. במידת הצורך תינתן לכן אפשרות, במועד בו תמסרו לנו את פרטיכם האישיים, לציין האם אתם מסכימים כי נשתמש בפרטיכם האישיים על מנת לספר לכם אודות מבצעים כאמור.
8.2. ביטול ההסכמה לקבלת הודעות שיווקיות לא תשפיע על הטיפול בפרטים אישיים לצורך אספקת השירותים שלנו. הנכם רשאים, בכל עת, לבטל את הסכמתכם לקבל הודעות שיווקיות מסחריות באמצעות הקשה על הקישור המופיע בהודעת הדוא"ל הרלוונטית, או באמצעות פנייה אלינו בדוא"ל לכתובת care@maisonbmore.com.
9. הזכויות שלכם
9.1. בנסיבות מסוימות תעמודנה לרשותכם הזכויות להלן:
(א) גישה: יש לכם הזכות לבקש העתק מן הפרטים האישיים שלכם המוחזקים בידינו. שימו לב כי קיימות חריגות לזכויות אלה, כך שהגישה עשויה להימנע, לדוגמה, אם העמדת הפרטים לרשותכם תגרום לחשיפת פרטיו האישיים של אדם אחר, או אם נהיה מנועים על פי חוק מגילוי מידע כאמור. הנכם זכאים לראות את הפרטים האישיים שלכם המוחזקים בידינו. אם ברצונכם לעשות זאת, נא פנו אלינו באמצעות פרטי יצירת הקשר המפורטים להלן.
(ב) דיוק: אנו שואפים כי פרטיכם האישיים יהיו מדויקים, עדכניים ומלאים. אנו קוראים לכם לפנות אלינו באמצעות פרטי יצירת הקשר המפורטים להלן על מנת לעדכן אותנו כי פרט כלשהו מפרטיכם האישיים אינו מדויק או השתנה, על מנת שנוכל לשמור על עדכנותם של פרטיכם האישיים. באפשרותכם גם לבחון ולתקן/לעדכן חלק מפרטיכם האישיים באמצעות כניסה לחשבונכם באתר.
(ג) התנגדות: בנסיבות מסוימות תהיה לכם הזכות להתנגד לטיפול בפרטיכם האישיים ולבקש מאיתנו לחסום, למחוק ולהגביל את פרטיכם האישיים. אם ברצונכם כי נפסיק להשתמש בפרטיכם האישיים, נא פנו אלינו באמצעות פרטי יצירת הקשר המפורטים להלן.
(ד) היסב: יש לכם הזכות לבקש כי חלק מן הפרטים האישיים יימסרו לכם, או לבקר נתונים אחר, בפורמט נפוץ הניתן לקריאה במכונה.
(ה) מחיקה: הנכם זכאים לדרוש את מחיקתם של פרטיכם האישיים כאשר הם אינם נדרשים עוד למטרות לשמן נאספו, או כאשר, בין היתר, נעשה בפרטיכם האישיים שימוש בלתי חוקי.
(ו) תלונות: אם הנכם סבורים כי זכויות הגנת הנתונים שלכם הופרו, יש לכם הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת המתאימה או לפנות לבעלי המשפט לקבלת סעד.
(ז) ביטול: במקרים בהם הטיפול בפרטים אישיים מתבצע על בסיס הסכמה, הנכם רשאים לבטל הסכמה כאמור בכל עת. לאחר שנקבל הודעה כי ביטלתם את הסכמתכם, לא נשתמש עוד בפרטיכם למטרה או למטרות להן הסכמתם בתחילה, אלא אם יהיה לנו בסיס לגיטימי אחר לעשות כן על פי חוק.
10. משך שמירת פרטיכם האישיים
10.1. אנו נשמור בידינו את פרטיכם האישיים למשך הזמן אשר יידרש על מנת לקיים את המטרות המתוארות במדיניות זו, אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר תידרש או תותר על פי חוק.
10.2. פרטיכם האישיים בהם נעשה שימוש למטרות שיווקיות יאוחסנו עד אשר תממשו את הזכות לבטל את הסכמתכם, ולאחר מימושה של זכות כאמור יישמרו פרטיכם האישיים אך ורק למשך תקופת ההתיישנות החלה על פי חוק על מחלוקות או חבויות העשויות להיווצר כתוצאה מן השימוש בפרטים אלה (שהינה עד 15 שנים באיחוד האמירויות הערביות). אנו נמחק את הפרטים האישיים במועד בו תביעות פוטנציאליות תיאסרנה. בכל הנסיבות האחרות, אנו נשמרו בידינו את פרטיכם האישיים לפרק זמן קצר או ארוך יותר כנדרש על פי הדין החל בלבד.
11. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם מסונפים אלינו. שימו לב כי Maison-B-More אינה שולטת או אחראית, ואין ביכולתה לשלוט או להיות אחראית, לתוכן או לנהלי השמירה על הפרטיות והסודיות של אתרים של צד שלישי. עליכם לבחון תמיד בעיון את מדיניות השמירה על הפרטיות והסודיות של כל אתר של צד שלישי בו הנכם מבקרים על מנת להבין כיצד מפעילי האתר עשויים לאסוף, לאחסן ולהשתמש בפרטיכם האישיים.
12. שינויים במדיניות פרטיות זו
אנו עשויים לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו מעת לעת. הנכם מתבקשים לעיין בהם באופן קבוע על מנת ללמוד אודות העדכונים המבוצעים במדיניות פרטיות זו. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם באופן מיידי, עם פרסומים בדף זה.
13. פרטי יצירת קשר
אם יש לכם שאלות אודות הודעת פרטיות זו או העיבוד של פרטיכם האישיים, נא פנו אלינו בכתובת care@maisonbmore.com.